Слова та фрази для есе англійською мовою

...

Написання есе англійською мовою творче, цікаве й складне завдання, з яким стикаються під час вступу до ВНЗ, складання іспитів з іноземної мови (ЗНО, TOEFL, CPE), влаштування на роботу. Не всі володіють цим мистецтвом досконало. Тому ми підготували трохи рекомендацій щодо написання гарного есе англійською, щоб ви точно змогли втілити заповітні бажання й цілі.

Які правила написання есе на англійській мові?

Есе твір-міркування невеликого обсягу, в якому потрібно висловити думку на задану тематику. Під час написання письмової екзаменаційної роботи дотримуйтесь загального плану.

 • Заголовок (тема есе, яку потрібно розкрити в тексті. Робіть заголовок коротким, привабливим і виразним).
 • Вступ (у 2-3 реченнях потрібно коротко описати зміст есе і дати уявлення про що йтиметься. Вступ має займати до 9% від загального обсягу твору).
 • Основна частина (тут важливо розкрити всю суть теми, вказати думки, навести докази або приклади. Інформація має бути розділена на кілька абзаців).
 • Висновок (наприкінці тексту необхідно підбити підсумки).

Крім необхідності дотримуватися простоти й лаконічності при висловленні думок, розповідати у формальному стилі, важливо також пам'ятати — есе англійською мовою має бути написане відповідно до чітко визначеної структури. Дотримуватись її варто неухильно. Якщо не дотримано вимог структурованості розповіді — це майже стовідсоткова гарантія того, що бал на іспиті буде знижено, а роботодавець не зацікавиться вашою кандидатурою. Структура есе залежить від його виду:

 • з аргументами за і проти — вступ із зазначенням теми, основна частина з тезами «за-проти», висновок з висловленням власної думки до описаного;
 • з висловленням власної думки — вступ із зазначенням теми, основна частина з висловленням особистої думки, об'єктивними позитивними аргументами, висновок з підбиттям підсумків;
 • проблема-рішення — вступ з визначенням проблеми, причинно-наслідкових зв'язків, основна частина з пропозиціями рішення, розкриттям наслідків вживаних заходів, завершення з підбиванням підсумків.

Для написання гарного есе обов'язково потрібно вміти будувати правильні мовні конструкції англійських речень і мати багатий словниковий запас. Дотримуйтесь ділового стилю, якщо не вказано інше. Фразові дієслова, розмовні вирази (kid, cool і т.д.), риторичні питання, скорочення типу I'm, can't, don't, wasn't у такому творі недоречні.

При написанні оповідання небажано використовувати довгі, складні речення. Висловлюйте думки чітко і зрозуміло, уникайте повторень слів — використовуйте синоніми. Наголосити на гарному знанні мови, акуратно оформити аргументи допоможуть цитати, афоризми, прості кліше. Але використовуйте їх там, де це справді доречно!

Есе показує рівень знання мови, словникового запасу й ерудицію. Тому потрібно бути готовим до будь-яких тем, які можуть потрапити на іспит. Бажано попередньо ознайомитись з рекомендованою літературою й матеріалами з різних тематик.

Намагайтеся розумно використовувати чернетку. Після отримання завдання одразу накидайте тези й важливі аргументи. Це дозволить швидше написати чітке й цікаве есе. У тексті не повинно бути граматичних і пунктуаційних помилок, інакше високого балу ви не отримаєте. Обов'язково перевіряйте роботу після написання!

Не забувайте використовувати вступні слова й висловлювання для посилення емоційної оцінки. Вони не мають особливого сенсу в реченні, але без них текст виглядає неприродно і сухо.

Приклади корисних вступних фраз для есе англійською мовою

У вступі можуть бути використані наступні фрази англійською для есе:

 • claimed that — заявляти чи стверджувати, що;
 • the reason is that — причина в тому, що;
 • in order to — для того, щоб;
 • from my point of view — на мій погляд;
 • the likelihood — ймовірність;
 • In this essay, I will analyze… — в цьому есе я проаналізую…

В основній частині вам знадобляться вступні англійські фрази:

 • after that — після цього;
 • ultimately — зрештою;
 • similar to — подібний до;
 • although — хоча;
 • whereas — тоді як;
 • still — все-таки, проте;
 • I'd (probably) say — я б (найімовірніше) сказав (а);
 • to begin with — почнемо з того;
 • as a rule — як правило;
 • nonetheless — попри це;
 • overall — в цілому;
 • nevertheless — однак;
 • having said that — разом з тим;
 • for example/for instance — наприклад;
 • namely  — а саме;
 • in comparison — у порівнянні;
 • according to — відповідно до;
 • there is no doubt that — немає сумнівів, що;
 • that is — тобто.

Якщо в тексті потрібно відійти від відповіді, радимо використовувати такі фрази: I neve given it much thought або that is an interesting question.

Рекомендовані слова-зв'язки для підбиття підсумків:

 • in conclusion — на закінчення;
 • consequently — отже;
 • what do you think about…? — що ви про це думаєте…? ;
 • finally — нарешті;
 • to sum up/to summarize — щоб підбити підсумки.

Такі корисні фрази необхідні не тільки при написанні есе англійською, а й у розмовній мові. Тому обов'язково запам'ятайте хоча б частину виразів. Напевно, вони ще вам знадобляться при спілкуванні.

Якщо ваша мета — підняти рівень англійської, навчитися з легкістю писати твори іноземною мовою, успішно скласти міжнародні іспити, то в цьому випадку записуйтесь на онлайн-заняття в лінгвістичний центр «Ораторика». Наші викладачі навчають студентів за унікальними методиками й інтерактивними підручниками, тому ми гарантуємо, що з нами ви подолаєте мовний бар'єр. При цьому вам не доведеться нікуди їхати: отримуйте нові знання з дому, у кафе, у подорожі й будь-якому іншому місці. Онлайн-навчання в Oratorica це дозволяє!


Дата публікації: 15/04/2022 16:20
Дата перевидання: 16/11/2023 16:20
Автор: Надежда Яношевская
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call