Правила Tag Questions в англійській мові

...

Ви вже непогано володієте англійською мовою, чи не так? Але, як відомо, навчання — це невпинний процес, тому продовжуємо вдосконалювати власні знання. Поміркуємо про розділові питання — що це таке, з чим їх їдять, та взагалі, чи є вони необхідними у звичайній розмовній англійській? До речі, найперше речення у цій частині якраз і є таким прикладом.

Розділові питання в англійській мові, вони ж Disjunctive questions, вони ж Tag Questions

Коротко нагадаємо вам про те, що існує всього 4 типи питальних речень: General, Alternative, Special і Tag. Для прикладу нам потрібний перший варіант у цьому переліку, тобто всім відомі загальні питання в англійській мові. Головною їхньою особливістю є те, що вони починаються з дієслова та вимагають простої відповіді — «‎yes»‎ або «no». 

 • Is it your brush? - Yes, it is. Це твоя щітка? - Так.
 • Is this phone broken? - No, it isn't. Цей телефон зламаний? - Ні.

Саме відсутність розгорнутої відповіді й робить їх дещо схожими на розділові питання. Дамо просте визначення Tag Question (простіше нікуди): це запитання з комою і невеликим хвостиком. Наприклад: 

 • ‎You are the young man I was told about, aren't you? - Ви той молодий чоловік, про якого мені розповідали, чи не так?
 • It's a great day for a walk with friends, isn't it? - Сьогодні чудова погода для прогулянки з друзями, чи не так?

А тепер трохи складніше: це такі питальні речення, що складаються з двох частин. При цьому одна з них стверджувальна, а інша по смислу має ніби заперечувати іншій (позначатимемо їх на прикладі як ➕ і ➖), і, до речі, неважливо яка саме. Все це робиться для того, щоб отримати ствердну або навпаки, заперечну відповідь від вашого співрозмовника для підтвердження або спростування чого-небудь, якщо є сумніви. 

 • We have met somewhere before (➕), haven't we (➖)? - Ми десь зустрічалися раніше, чи не так?
 • You don't know my cousin (➖), do you (➕)? - Ти ж не знаєш мого кузена, так?

Цікаво, що Tag Question — це за своєю будовою просте стверджувальне речення, яке за допомогою короткої частинки в кінці швидко перетворюється на запитання. Такі конструкції насправді потрібні для того, щоб зберегти діалог між його учасниками відкритим. Тож це може вам допомогти у живому спілкуванні. 

А ще корисно знати, що частина-тег має чимало аналогів, тому замість неї можна часто побачити наступні варіанти: «right?», ‎«correct?», ‎«yes?», ‎«huh?» тощо. You will remember all these rules, right? 

Головні правила Disjunctive questions

У попередньому розділі ми вияснили, що ж таке розділове питання. Ви вже знаєте, що воно складається з двох частин, і саме цей маленький хвостик позаду називається tag. Тому тепер варто ознайомитися детальніше з правильною побудовою, зв'язком між стверджувальною та заперечною частинами, а також іншими випадками вживання тегових запитань.

1. В обидвох частинах речення вживається одна й та сама форма дієслова, однак одна з них має супроводжуватися часткою «‎not»‎ у протиставлення іншій. Таким чином, ви зберігаєте баланс конструкції.

 • She is your secretary, isn't she? - Вона ваша секретарка, чи не так?
 • They weren't at the PTA meeting, were they? - Вони не були на батьківських зборах, так?

2. Перша частина вміщує в себе очікувану відповідь. При цьому якщо вона несе стверджувальний характер, відповідь буде такою ж. І навпаки — якщо у першій частині є частка «‎not»‎, відповідь теж буде заперечною. 

 • They will contact us, won't they? - Yes, they will. Вони зв'яжуться з нами, чи не так? - Так, зв'яжуться.
 • You didn't mix these two drinks, did you? - No, I didn't. Ти ж не змішала ці два напої, так? - Ні, не змішала.

3. Коли в першій частині маємо скорочений варіант «let us», тобто «let’s», у другій частині стоятиме комбінація з модальним дієсловом «shall we».

 • Let's go to the opening of the central park today, shall we? - Ходімо сьогодні на відкриття центрального парку, га?

4. Використовуючи наказовий спосіб, тег може мати подібні форми — «will you?», «would you?», «can you?».

 • Take off the bedclothes, will you? - Зніми постільну білизну, добре?
 • Sit by me, would you? - Сядь біля мене, будь ласка (добре?)
 • Give me the remote, can you? - Віддай мені пульт, гаразд?

5. Якщо в основному реченні є прислівники з негативним значенням (наприклад, never, nowhere, rarely), такі будуть перетягувати на себе роль частки «‎not»‎. Відповідно, питальна частина матиме позитивний характер.

 • Your mother never liked our relationship, did she? - Твоїй матері ніколи не подобалися наші стосунки, адже так?
 • You rarely helped your aunt, did you? - Ти рідко допомагав тітці, чи не так?
 • This road leads nowhere, does it? - Ця дорога веде в нікуди, чи не так?

6. Коли в головній частині роль підмета відіграють слова «nobody», «everybody», «no one» і подібні, у короткому питанні для їхнього позначення використовуватиметься займенник «‎they»‎.

 • Nobody takes care of this garden, do they? - Ніхто не доглядає за цим садом, так?
 • No one followed you, did they? - За вами ніхто не стежив, адже так?
 • Everyone helped as much as they could, didn't they? - Кожен допомагав, чим міг, хіба не так?

7. При використанні словосполучення «‎used to»‎, після коми має стояти «‎didn’t»‎.

 • Jen used to teach here, didn't she? - Джен викладала тут, вірно?

8. Якщо до основи входить конструкція «there is/are», у теговій частині слово «there» повторюється.

 • There were so many students there, weren't there? - Там було так багато студентів, чи не так?
 • There's no more candy here, is there? - Тут більше немає цукерок, так?

9. Якщо роль підмета беруть на себе наступні слова — «something», «everything», «nothing», а також «this», у короткому питанні стосовно них вживатиметься займенник «it».

 • Something went wrong, didn't it? - Щось пішло не по плану, чи не так?
 • Everything was great before he came, wasn't it? - До його приходу все було чудово, чи не так?
 • Nothing will change if you add a little sugar, will it? - Нічого не зміниться, якщо додати трохи цукру, так?

Розділові питання і підступність «‎I am»‎

Здавалося б, що може бути складного у цих правилах Tag Questions? Варто знати лише часи та форми дієслів, щоб їх вживати, і не забувати про додавання «‎not»‎. Однак є все-таки одна хитрість, і пов'язана вона зі словами «I am»‎.

Якщо з «he is» - «is he?», «you are»‎ - «are you?» та іншими особами все просто й зрозуміло, за логікою для «I am»‎ протилежна форма має бути «am not I?». Однак ні, у цьому випадку правильна відповідь буде «aren’t I?». Тому стосовно 1-ї особи однини в теперішньому часі відкиньте цю логіку та просто запам'ятайте виняток.‎‎‎‎‎ І після цього можете сміливо казати «I'm good at this, aren't I?»

Tag Questions: приклади вживання в різних часових формах

Давайте трохи заглибимося в англійську граматику і розглянемо, як Tag Questions використовуються в різних часах. Цей розділ допоможе вам не тільки краще зрозуміти, як створювати ці короткі запитання, а й дасть змогу повторити пройдений матеріал.

Simple Tenses

 • I am friendly, aren't I? - Я ж доброзичливий, чи не так?
 • He doesn't understand our language, does he? - Він не розуміє нашої мови, так?
 • Archie was on the bed, wasn't he? - Арчі був на ліжку, чи не так?
 • She didn't say to rewrite everything, did she? - Вона ж не сказала переписати все, так?
 • She will definitely write to me, won't she? - Вона обов'язково напише мені, чи не так?

Continuous Tenses

 • He is studying now, isn't he? - Він зараз навчається, чи не так?
 • Kelly wasn't working all day yesterday, was she? - Келлі вчора не працювала цілий день, так?
 • They won't be staying with us, will they? - Вони ж не гоститимуть у нас, так?

Perfect Tenses

 • She hadn't left before you arrived, had she? - Вона ж не пішла до того, як ви прийшли, так?
 • Mike will have got his license by autumn, won't he? - Майк отримає права до осені, чи не так?

Perfect Continuous Tenses

 • They have been cleaning the floor for 3 hours, haven't they? - Вони відмивають підлогу вже 3 години, чи не так?

Modal Verbs

 • She should see a psychologist, shouldn't she? - Їй слід звернутися до психолога, чи не так?
 • These documents must be organized, mustn't they? - Ці документи мають бути впорядковані, чи не так?

Для тих, хто шукає ясність і систематизацію, надаємо зручну таблицю. Вона стане надійним довідником для створення Tag Questions у минулому, теперішньому та майбутньому часі. В ній зібрані різноманітні приклади, щоб ви могли легко і точно використовувати цей важливий граматичний інструмент. Не забувайте заглядати в таблицю, щоб бути впевненими у своїх розмовах і текстах англійською.

Tag Questions в англійській мові

Час дієслова

Речення ➜Тег

Речення ➜ ➕ Тег

Present Simple

He plays Dota 2, doesn’t he?

He doesn’t play Dota 2, does he?

She is Armenian, isn’t she? 

She isn’t Armenian, is she?

Past Simple

He was outside, wasn’t he?

He wasn’t outside, was he?

Future Simple

They will go to the park, won’t they?

They won’t go to the park, will they?

Present Continuous

He is sleeping now, isn’t he?

He isn’t sleeping now, is he?

Past Continuous

You were skateboarding, weren’t you?

You weren’t skateboarding, were you?

Future Continuous

It will be raining today, won’t it?

It won’t be raining today, will it?

Present Perfect

She has drawn 5 illustrations, hasn’t she?

She hasn’t drawn 5 illustrations, has she?

Past Perfect

He had finished the task, hadn’t he?

He hadn’t finished the task, had he?

Future Perfect

She will have got a degree by summer, won’t she?

She won’t have got a degree by summer, will she??

Perfect Continuous

They have been painting the walls for 2 hours, haven’t they?

They haven’t been painting the walls for 2 hours, have they?

Modal Verbs

He can swim to the other side, can't he?

He can't swim to the other side, can he?

 

Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам зрозуміти основи Tag Questions, тож ви зможете з легкістю їх використовувати. Більше практикуйтеся та не бійтеся додавати нові знання до вашої розмовної англійської — це чудовий спосіб зробити мовлення цікавішим як для самого себе, так і для співрозмовника. І звісно, не забувайте, що в нашому блозі ви знайдете ще чимало корисного, тож вдосконалюйтеся разом з нами!


Дата публікації: 07/11/2023 14:21
Дата перевидання: 07/11/2023 14:21
Автор: Oratorica
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call