Що таке пряма та непряма мова в англійській мові

...

Щодня у нашому житті відбувається стільки цікавого, чим хочеться поділитися з близькими. А завдяки різноманітності мови ми маємо безліч інструментів, які допомагають нам в цьому. Декільком з таких аспектів граматики й присвячено цей матеріал.

Нижче ми розглянемо, за якими правилами утворюються та використовуються пряма й непряма мова в англійській, розберемо, як змінюються часи та форми дієслів при переході з одного виду речень в інший, а також закріпимо матеріал на практиці.

Пряма і непряма мова в англійській — в чому різниця?

Обидва ці способи передачі інформації мають свої особливі риси. Але перед тим, як розглянути кожен з них детальніше, визначимо їхні головні відмінності.

 • Пряма мова, вона ж Direct Speech, є дослівною передачею якоїсь думки, тобто точним цитуванням. Ви передаєте слова іншої особи саме так, як вони прозвучали.
 • Непряма мова, вона ж Indirect Speech, — схоже за своєю суттю явище, однак тепер без буквального цитування. Простіше кажучи, це переказ сказаного від себе.

При переході з одного виду речення в інший, відбувається ряд змін, зокрема часових. Можете ознайомитися з простими прикладами, розміщеними в цій таблиці, та братися до правил у наступних розділах. 

 

Час

Пряма мова

Непряма мова

Present → Past

Simple

I'm angry,” she warned me.

She warned me she was angry.

Present → Past 

Continuous

I'm speaking on the phone now,” he said.

He said he was speaking on the phone at that moment.

Present → Past

Perfect

I have toured Asia,” she boasted.

She boasted she had toured Asia.

Present → Past

Perfect Continuous

"He's been cheating on me all these years," she screamed.

She screamed he had been cheating on her all these years.

Past 

Simple → Perfect

"I visited him last week," Pete admitted.

Pete admitted he had visited him the week before.

Past 

Continuous → Perfect Continuous

"I was processing the room last night," she reported.

She reported she had been processing the room the night before.

Past Perfect

"I hadn't ridden a boat before," she shared.

She shared she hadn't ridden a boat before.

Past Perfect Continuous

He said, "I had been gardening all day, so I was exhausted."

He said he had been gardening all day, so he was exhausted.

Future 

Simple → Simple in the Past

She said, "I will call you tomorrow to discuss the details".

She said she would call me the next day to discuss the details.

Future 

Continuous → Continuous in the Past

"At this time tomorrow, we will be sipping cocktails on the beach," she exclaimed.

She exclaimed that at that time the next day they would be sipping cocktails on the beach.

Future 

Perfect → Perfect in the Past

"By the time you return, I will have written the entire report," he assured her.

He assured her that by the time she returned he would have written the entire report.

Future 

Perfect Continuous → Perfect Continuous in the Past

"In two years, I will have been working on this project for a decade," she said with pride.

She said with pride that in two years, she would have been working on this project for a decade.

Present → Past

Modal

Brian said, "I can meet you at the park later."

Brian said he could meet me at the park later.

Пряма мова в англійській мові

Найголовнішою особливістю прямої мови в англійській є те, що слова тут передаються без змін і обрамляються лапками. Головна мета — точно виразити все до деталей, зокрема час і місце, оцінку мовця та навіть його тон (в усному варіанті). А для побудови подібних речень використовуються:

 1. Слова автора, що можуть стояти як попереду (відокремлюючись комою або двокрапкою), так і позаду (виділяючись комою). Danny said, "Explain it to me, because I'm not sure I understand." He asked: "Is this the final decision?" "I have no idea what you're talking about," she replied, looking confused.
 2. Дієслова зі значенням процесу мовлення у потрібному часі (say, tell, ask тощо), які слугують для введення прямої мови. My dad always says, "The best is the enemy of the good." - Мій тато завжди каже: "Найкраще — ворог хорошого". The teacher explained: "The creative task can be anything." - Викладач пояснив: "Творче завдання може бути будь-яким".

Варто зазначити, що в живому спілкуванні часто використовується спрощений варіант без дієслова мовлення. Згадайте перші слова відомої пісні Мераї Кері “I was like...why are you so obsessed with me?”. Ось це поєднання “was like” можна перекласти як “типу”, а саме речення звучатиме наступним чином: Я така/типу: "Чому ти так зациклився на мені?"

Непряма мова в англійській

Суть Reported Speech — передати основну думку, не повторюючи її дослівно. При створенні непрямої мови в англійській слід дотримуватися наступних правил:

 1. Особові займенники мають адаптуватися до контексту, стаючи суб'єктами непрямої мови. She said: "I was absent because I was sick." - Вона сказала: "Мене не було, бо я хворіла". She said she was absent because she was sick. - Вона сказала, що її не було, бо вона хворіла.
 2. Зазвичай час у підрядній частині змінюється на крок назад (наприклад, з теперішнього простого в минулий простий). "I'm ready for a cold winter," Alex said. - "Я готовий до холодної зими", - сказав Алекс. Alex said he was ready for a cold winter.
 3. Зміни стосуються і маркерів часу й місця (now, tomorrow, today тощо). "I was sitting with her right here," he explained. - He explained that he had been sitting with her right there. Her mom said: "Kate doesn't want to talk to you right now." - Her mom said Kate didn't want to talk to me at that moment. Jake told me: "They were at the museum last week." - Jake told me they were at the museum the week before.
 4. Для поєднання головної та підрядної частини в новоутвореному реченні можна використовувати прийменник that, але суть не зміниться, якщо його опускати. Helen told us (that) she accepts only prepaid orders.
 5. При перетворенні прямої мови, в якій було запитання (на яке можна відповісти “так” або “ні”), частини речення поєднуються за допомогою if. Rick asked, "Will you go out with me?" - Рік спитав: "Підеш зі мною на побачення?" Rick asked if I would go out with him. - Рік спитав, чи піду я з ним на побачення.
 6. Якщо запитання в лапках починалося з питального слова, саме воно і слугуватиме поєднанням для частин речення з непрямою мовою. This man asked me: "When are your neighbors coming home from work?" This man asked me when my neighbors were coming home from work. - Цей чоловік запитав мене, коли мої сусіди повертаються з роботи.
 7. Для вираження наказового способу вживаються слова to tell, to ask, to order. The driver said: "Fasten your seat belt." The driver told me to fasten my seat belt. - Водій сказав, щоб я пристібнула пасок безпеки. The pilot said: "Everyone, stay in your seats". The pilot asked everyone to stay in their seats. - Пілот сказав, щоб всі залишалися на своїх місцях.

Винятки: коли зміни не потрібні

В процесі перетворення прямої мови в непряму в англійській існує декілька випадків, коли ані час, ані форма дієслів не змінюються. Важливо їх запам'ятати, аби зберігати точність у мовленні. Отже, винятки стосуються:

 1. Сталих фактів. Our teacher said: "A bird's feathers weigh more than its skeleton." Our teacher said that birds' feathers weigh more than their skeletons. - Наш викладач сказав, що пір'я птахів важить більше за їхній скелет.
 2. Подій у теперішньому часі. He says: "I'm going home." He says he's going home. - Він каже, що їде додому. "I do yoga in the evenings." - "Я займаюся йогою по вечорах". Viola said she does yoga in the evenings. - Віола сказала, що вона займається йогою по вечорах.
 3. Минулого доконаного часу (+минулого доконано-тривалого). "She had woven a beautiful tapestry," he marveled. He marveled that she had woven a beautiful tapestry. Він дивувався, що вона виткала прекрасний гобелен. She said, "I had been studying for five hours." She said she had been studying for five hours. - Вона сказала, що займалася п'ять годин.

Закріплення на практиці

Наостанок пропонуємо вам застосувати отримані в статті знання щодо прямої та непрямої мов в англійській на практиці. Ця проста вправа допоможе краще засвоїти правила при переході з одного виду речення в інше, а на її виконання знадобиться не більше 3-х хвилин вашого часу.

 1. I said, "I am coming."
 2. She asked, "Are you free tomorrow?"
 3. They exclaimed, "We have won!"
 4. John told me, "I will call you later."
 5. The scientist explained, "Gravity pulls objects toward the center of the Earth."
 6. He asked, "Have you seen that movie?"
 7. They noticed, "It's raining."
 8. My brother said, "I am learning to play the guitar."
 9. He mentioned, "The Earth orbits the Sun."
 10. She inquired, "How are you?"
 

Дата публікації: 08/11/2023 19:03
Дата перевидання: 08/11/2023 19:03
Автор: Oratorica
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call