Прийменники в англійській мові - як їх швидко запам'ятати та правильно застосовувати?

...

Така службова частина мови, як прийменник в українській виконує ряд чітко визначених функцій. Їхній перелік відносно невеликий — позначення відносин між об'єктом і суб'єктом мовлення, вказівка ​​місця, напряму, вираження синтаксичної залежності лексичних одиниць. Тому великих складнощів з їх вивченням і доречним вживанням в усному й письмовому мовленні не виникає. На жаль, в англійській мові все набагато складніше.

Прийменники в англійській практично повністю беруть на себе функції відмінків, які в українській виражаються закінченнями. Саме тому неправильне вживання англійського прийменника може докорінно змінити зміст сказаного.

Крім поліфункціональності, в англійській ця службова частина мови відрізняється величезною (порівняно з українською мовою) кількістю. Повна таблиця англійських прийменників виглядає дуже переконливо. Її розмір часто наводить жах на студентів. Але зневірятися не варто — не обов'язково вчити все й одразу. Спочатку можна зосередитися на найбільш уживаних англійських прийменниках і поступово поповнювати свою особисту скарбничку. Це набагато простіше й ефективніше.

Прийменники англійської мови — види та групи

Оскільки прийменників в англійській дуже багато, використовуються вони дуже часто і контекстуально змінюють значення фрази, для зручності використання вони розділені на кілька груп за будовою:

 • прості — before, at, in ... (найбільша група);
 • похідні — granted, including (утворені з інших частин мови);
 • складні — wherewith, outside (двокомпонентні);
 • фразові — by virtue of, because of (стійкі словосполучення).

Особливість прийменників останньої групи — їхня стійкість. Вживатися у мовленні вони можуть лише у початковому вигляді без будь-яких розширень, доповнень, змін, скорочень.

Далі прийменники всіх груп розподіляються на види: для позначення місця, напряму, часу й причини. До першої категорії належать слова at, in, on, under, above. Їх використовують, коли потрібно відповісти на запитання «де?». In означає в чомусь (in the room — у кімнаті), at — у якійсь будівлі, місці, у когось у гостях (at school — у школі), on — на чомусь (on one axis — на одній осі), under — під чимось (under oath — під присягою), above — над чимось (above your crib — над твоїм дитячим ліжечком).

To, into, out of, from, through, along, across показують напрямок руху. To використовується, коли треба показати куди хтось вирушив: to school — до школи. Into означає, що об'єкт кудись заходить: to come into the school — заходити до школи. Out of використовують, коли хтось іде, залишає місце: out of Tuscany — покинути Тоскану. From використовують, щоб показати, звідки прибув об'єкт: from bank — з банку. Through перекладається як через: through executive boards — через виконавчі поради. Along — рухатися вздовж об'єкта: to go along the river — йти вздовж річки. Across — переходити щось: to go across the room — перейти через усю кімнату.

In, at, on, by, before, after, till, ago, during, since, for вказують на час. In використовують із місяцями (in September — у вересні), роками (in 1987 — 1987), часом доби (in the evening — увечері) й іншими проміжками часу. At ставлять поряд з годинником (at 7 — о 7), вихідними (at the weekend — на вихідних), святами (at the New Year — на Новий рік) та певними моментами дня (at midday — опівдні). On використовують для позначення дат (on October 13 – 13 жовтня) та днів тижня (on Monday — у понеділок). By допомагає вказати на терміни, до яких потрібно виконати дію (by Monday — до понеділка). Before і till показують, що подія відбулася (відбувається) до певного моменту (before trial — до судового розгляду, until Monday — до понеділка). After вказує на дію, після якої щось трапилося (after the New Year після нового року). Приставка ago використовується для позначення давності (5 years ago — 5 років тому). During вказує на події, які відбувалися одночасно (during 2002 — протягом 2002, поки йшов 2002). Since означає з того часу, як (since she left — відколи вона пішла). For використовують, щоб показати, як довго відбувалася ситуація (for an hour – протягом години).

Of, for, because of, from, through, due to, thanks to, on account of — прийменники причини. Їх використовують, коли треба показати, через що сталася подія. У деяких випадках ці прийменники взаємозамінні: because of illness, on account of illness, due to illness, through illness — через хворобу.

У випадку з англійськими прийменниками важливо не просто вивчити їх, а й знати, коли і як вживати у реченні. Суть сказаного може змінюватися навіть залежно від того, де поставлено той чи інший привід. Як лайфхак носіям української пропонується використовувати таблиці співвідношення англійських прийменників з відмінками. Це не панацея на всі випадки життя, але на початковому етапі може допомогти розібратися у цій складній темі.

Які англійські прийменники вживати після прикметників?

Вгадати, який прийменник потрібно вживати після певного прикметника, неможливо, їх потрібно просто запам'ятати. Але як зручно, коли найуживаніші висловлювання зібрані в одному місці, ще й структуровані. Тому збережіть собі ці 9 блоків прикметників із прийменниками, і ми не переживатимемо за вашу англійську.

Прикметники, які вживаються з to

 • Addicted to — залежний від чогось чи когось. Щоб запам'ятати, пропонуємо таку асоціацію: to вимовляється як 2 (two), для залежності завжди потрібні двоє, хтось від чогось або від когось залежить, тому addicted to (2).
 • Friendly to — доброзичливий до когось чи чогось.
 • Generous to — щедрий до когось чи чогось.
 • Grateful to — вдячний (щодо когось / чогось).
 • Married to — одружений (хочеться сказати with, але ні. Запам'ятати можна також за допомогою асоціації з 2 — для marriage потрібні двоє, тому married to).
 • Opposed to — протилежний.
 • Related to — пов'язаний, споріднений.

Прикметники, які вживаються з of

 • Accused of — обвинувачений (у чомусь).
 • Afraid of — наляканий (чимось).
 • Scared of — наляканий (чимось).
 • Aware of — обізнаний, поінформований.
 • Envious of — заздрити.
 • Fond of — любить щось.
 • Full of — сповнений чогось.
 • Proud of — гордий за когось, щось.
 • Short of time/space/money — недостатньо чогось.
 • Sick of — втомлений від чогось, роздратований чимось.
 • Terrified of — в жаху від чогось.
 • Tired of — втомлений.

Прикметники, які вживаються з at

 • Amazed at — вражений, здивований.
 • Angry at/with sb — злий на когось.
 • Bad/good at — погано чи добре щось робити.
 • Weak at — слабко щось вміти робити.
 • Surprised at — здивований.
 • Terrible at — дуже погано щось робити.

Прикметники, які вживаються з about

 • Angry about sth — гніватися на щось. Зауважте, що в попередньому абзаці йшлося про angry at/with somebody — злий на когось.
 • Anxious about — турбуватися, хвилюватися про щось.
 • Careful about sth — бути обережним.
 • Enthusiastic about – захоплений, заінтригований.
 • Excited about — схвильований чимось.
 • Furious about — розлючений.
 • Sad about — засмучений.
 • Serious about — мати серйозні наміри щодо.
 • Worried about — хвилюватися про щось.

Прикметники, які вживаються з with

 • Associated with — пов'язаний з, асоціюватися з чимось.
 • Bored with — набридло щось..
 • Busy with sth займатися чимось, бути зайнятим.
 • Fed up with — стомлений від, ситий по горло чимось.
 • Hopeless with — розчарований у чомусь.
 • Satisfied with — задоволений.
 • Sympathetic with — співчувати.

Прикметники, які вживаються з in

 • Experienced in — мати досвід у чомусь.
 • Interested in — цікавитись.
 • Involved in — займатися чимось.
 • Disappointed in — розчаруватися.
 • Skilled in — кваліфікований.
 • Successful in — успішний, мати успіх у чомусь.

Прикметники, які вживаються з on

 • Keen on — цікавитися, захоплюватися.
 • Based on — заснований на, спиратися на щось.

Прикметники, які вживаються з by 

 • Amazed by — вражений, приголомшений.
 • Disturbed by — стурбований.
 • Fascinated by — зачарований, приголомшений.
 • Shocked by — шокований чимось.

Прикметники, які вживаються з from

 • Different from — відрізнятись.
 • Safe from — в безпеці від, захищений.
 • Free from — вільний від, звільнений.

Ефективні вправи на прийменники англійською мовою

При вивченні іноземної мови важлива постійна практика для кращого засвоєння теоретичного матеріалу, набуття навичок його застосування в усному й письмовому мовленні. Це саме стосується й вивчення особливостей вживання прийменників. Чим більше вправ ви виконуєте, тим вища результативність навчального процесу. Смислове, граматичне значення прийменника у реченні, і навіть місце його вживання легше запам'ятати, регулярно виконуючи ряд вправ.

В інтерактивній методиці викладання існує безліч варіантів завдань, спрямованих на досягнення саме цієї мети. Високу результативність показує:

 • запис у власний словник з кількома значеннями;
 • вивчення у контексті;
 • запам'ятовування по групах від найпростіших до складних;
 • використання картинок.

Для прийменників рекомендується чи не найвища частотність інтервальних повторень. Цій темі при особистому плануванні завжди потрібно відводити чимало часу. Чим більше ви практикуєтеся в усному та письмовому мовленні, тим швидше запам'ятайте, що в розповідних реченнях ці службові частини мови вживаються виключно перед іменником з артиклем, а при побудові запитальної фрази їх потрібно ставити в кінці.

При прочитанні англомовних друкованих текстів звертайте увагу на те, де, коли та які прийменники використані. Слова, що стосуються різних груп, видів, можна відзначати кольоровими олівцями або маркувати кольором в електронному вигляді. Те саме стосується й усного мовлення — переглядаючи фільм англійською з субтитрами, можна зосередитися на тому, щоб відзначати особливості вживання прийменників у розмовній мові.

Найкращий спосіб швидко опанувати англійську мову — пройти спеціалізовані курси. Центр іноземних мов Oratorica пропонує навчальні програми для студентів усіх рівнів.

 

Дата публікації: 08/11/2022 14:35
Дата перевидання: 16/11/2023 14:35
Автор: Надежда Яношевская
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call