Типи запитань в англійській мові

...

Запитання відіграють важливу роль у будь-якому мовленні. Від простого «‎Як справи?» до розкриття складних тем у різних сферах життя — вони є ключем до розуміння й обміну інформацією. У цій статті ми розглянемо різні типи питань в англійській мові, зокрема їхню структуру, особливості та практичне застосування. 

Головне про типи питань в англійській мові

Всього існує 5 типів запитань в англійській мові, які загалом можна поділити на дві категорії: закриті (Close-Set Questions) та відкриті (Open-Set Questions). 

Перша категорія, Close-Set Questions, передбачає короткі відповіді. Найчастіше це «‎Так» чи «‎Ні» («Ви бачили щось дивне цього вечора?»), або ж вибір між озвученими запропонованими варіантами («Ти будеш малинове варення чи смородинове?»). Сюди належать перші 3 типи питань, а саме:

 • Загальні (General);
 • Альтернативні (Alternative);
 • Розділові (Tag).

Друга категорія, Open-Set Questions, дає можливість отримати розгорнуту та змістовну відповідь. Наприклад, «‎Як обрати годівничку для птахів?». До таких запитань відносяться наступні 2 типи:

 • Спеціальні (Special);
 • До підмета (to the Subject).

Кожен з цих видів виконує своє завдання в комунікації: чи то для отримання конкретної інформації, чи то для глибокого обговорення певної теми. Ознайомтеся з прикладами в цій таблиці та переходьте до наступного розділу, де ми розберемо основні типи запитань в англійській мові дещо детальніше. 

 

Тип речення

Приклад

Переклад

General Questions

Загальні

Do you subscribe to the BBC on YouTube?

Ти підписаний на BBC на YouTube? 

(Так/Ні)

Alternative Questions

Альтернативні

Did you write this code manually or using AI?

Ти писав цей код вручну чи використовував ШІ?

(Вибір одного з двох варіантів)

Tag Questions

Розділові

You didn't even open this letter, did you?

Ти ж навіть не відкривав цього листа, так?

(«‎Хвостик» у кінці натякає на очікувану відповідь)

Special Questions

Спеціальні

Where did you find this rare edition?

Де ти знайшов це рідкісне видання?

(Уточнення деталей)

Questions to the Subject

Питання до підмета

Who initiated the breakup?

Хто був ініціатором розриву?

(З'ясування інформації щодо виконавця дії)

5 типів запитань в англійській мові

General Questions

Цей вид запитань в англійській мові також відомий під назвою Yes/No Questions, адже головне його завдання — отримати позитивну чи негативну відповідь. Вони широко використовуються в повсякденному спілкуванні та письмовій формі.

Конструкція: Be/Do/Does/Did/Will/Have/MV + Subject + Verb?

 • Is Stan calling the cops? - Стен викликає поліцію? 
 • Does he understand discrete mathematics? - Він розуміється на дискретній математиці?
 • Will you share your signature pumpkin muffin recipe? - Поділишся своїм фірмовим рецептом гарбузового кексу?
 • Has he resigned as company president? - Він подав у відставку з посади президента компанії?
 • Can you place an order for me? - Можеш зробити замовлення за мене?

Відповідь можна побудувати декількома способами, які залежать лише від вашого бажання бути багатослівним. Якщо ви схильні до коротких відповідей, просто скажіть «Yes/No». Для чіткішого варіанту після цих слів використовуйте підмет та аналогічне допоміжне чи модальне дієслово, що було в самому питанні: «Yes, he does», «No, I won’t» і т.д. Для побудови повного варіанту використовуйте повне речення з правильним порядком слів. 

 • Yes, Stan is calling the cops.
 • No, he doesn't.
 • Yes, I will share with you.
 • No, he has not resigned as company president.
 • Yes, I can.

Alternative Questions

Альтернативні питання формулюються таким чином, щоб запропонувати вибір між двома чи більше варіантами. Часто в них використовуються такі сполучники, як «or» або «either...or». Альтернативні частини можуть мати як стверджувальну, так і заперечну форму.

Конструкція: Be/Do/Does/Did/Will/Have/MV + Subject (or Subject) + Verb (or Verb)?

 • Were there any checks or confiscations yesterday? - Чи були вчора якісь перевірки або конфіскації?
 • Do they just supply products or help sell them? - Вони просто постачають продукцію чи допомагають її продавати?
 • Will Magda be graduating this year or next year? - Магда закінчить школу цього чи наступного року?
 • Has the cord worked with your phone or my phone? - Цей шнур працював з твоїм чи моїм телефоном?
 • Should I invent or interpret the image? - Я повинен придумати чи інтерпретувати образ?

Обираючи один з двох варіантів відповідей, не забувайте використовувати той самий часовий і граматичний контекст:

 • Yes, there were confiscations yesterday.
 • They help sell the products.
 • Magda will be graduating this year.
 • The cord has worked with my phone.
 • You should invent the image.

До речі, коли питання ставиться стосовно підмета, то допоміжне дієслово має дублюватися для обох альтернатив. Порівняйте:

 • Did she sell you this necklace or give it to you? - Вона продала вам це намисто чи подарувала? - інформація уточнюється про дію.
 • Did she give you that necklace or did that man? - Це вона подарувала тобі намисто чи той чоловік? - інформація уточнюється про суб'єкта дії.

В останньому прикладі відповісти можна просто й коротко: «She did» або «That man/He did».

Special Questions

Wh-Questions, як ще називають цей вид питань в англійській мові, має головну особливість: на початку в них стоять питальні слова, які зазвичай починаються літерами «wh». Такі запитання потребують розгорнутої відповіді та часто уточнюють інформацію з приводу часу, місця, причин обставин тощо, тобто стосуються другорядних членів речення.

Конструкція: Wh + be/do/does/did/have/mV + Subject + Verb?

 • Where is my insurance policy? - Де мій страховий поліс?
 • When is Dina onstage? - Коли Діна виходить на сцену?
 • What do I want to do after college? - Чим я хочу займатися після коледжу?
 • How long do you need to beat eggs? - Як довго потрібно збивати яйця?
 • Why has Megan stopped coming to us? - Чому Меган перестала до нас приходити?

Відповідь має містити інформацію стосовно головного питального слова. Будується вона за стандартними правилами граматики.

 • Your insurance policy is/It’s in the top drawer of the filing cabinet.
 • Dina will be on stage at 7:30 pm.
 • After college, I want to pursue a career in graphic design.
 • It takes about 2-3 minutes to beat the eggs until they are fluffy.
 • Megan stopped coming to us because she got a new job in another city, або She got a new job in another city.

Крім вищезазначеної конструкції, спеціальні питання будуються ще двома способами. Це відбувається за наявності додаткового прийменника, який може стояти перед питальним словом або наприкінці речення. Останній варіант більш типовий для англійської мови. 

 • About what secret codes have you been whispering here? What secret codes have you been whispering about?- Про які секретні шифри ви тут шепотілися?
 • With whom will you go to the ball? Who will you go to the ball with? - З ким ти підеш на бал?

Questions to the Subject

Це специфічний вид питань, де основний акцент робиться на підметі. Для того, щоб уточнити, хто або що є головним (суб'єктом) в реченні, вживаються слова «who» або «what». Зверніть увагу, що тут не потрібно додавати допоміжні дієслова, адже підмет просто замінюється питальним словом.

Конструкція: Who/What + Verb?

 • Who's left in this house? - Хто залишився в цьому будинку?
 • Who let Marley jump on my couch? - Хто дозволив Марлі стрибати на мій диван?
 • What was going on in the camp that night? - Що відбувалося в таборі тієї ночі?
 • Who has been drinking my cappuccino? - Хто пив моє капучино?
 • What can resolve this dispute? - Що може вирішити цю суперечку?

Відповідь повинна надавати інформацію про суб'єкта. Ви можете повністю продублювати її, вказавши на виконавця дії, чи обійтися іменем/назвою, або іменем та допоміжним/модальним дієсловом.

 • The Johnsons are left there.
 • It was Sarah.
 • That night, there was a campfire and storytelling.
 • It's Tom.
 • Open communication can resolve this dispute.

Tag Questions

Питання-теги, вони ж розділові питання, є короткими фразами, доданими до стверджувального речення. Головна мета — отримати підтвердження чи спростування сказаного, створивши при цьому більш дружній або впевнений тон в розмові. Складаються такі питання з допоміжного дієслова й особового займенника.

Конструкція: Affirmative sentence + negative tag? / Negative sentence + positive tag?

 • You are quite the trickster, aren't you? - А ти хитрун, чи не так?
 • It's not going to be hot today, is it? - Сьогодні не буде спекотно, так?
 • Dan will be reprimanded for this negligence, won't he? - Ден отримає догану за цю недбалість, чи не так?
 • We spent two hours choosing a name for the dog, didn't we? - Ми обирали собаці кличку дві години, чи не так?
 • I don't have to type this, do I? - Мені ж не треба це друкувати, так?

Якщо тег містив заперечення, то відповідь буде позитивною, і навпаки. 

 • Yes, I am.
 • No, it's not.
 • Yes, he will.
 • Yes, we did.
 • No, you don't.

Додаткові види запитань в англійській мові

Ще одним видом запитань в англійській мові є так звані Negative Questions, тобто негативні. Як видно з назви, вони містять в собі певне заперечення. В таких конструкціях використовується частка «not» або її скорочена форма «n’t». 

Негативні запитання вживаються, коли потрібно акцентувати на непорозумінні чи здивуванні мовця щодо якоїсь події, факту тощо. Наприклад:

 • Shouldn't you go to Janice? - Хіба ти не повинен піти до Дженіс?
 • Have they still not closed this case? - Вони досі не закрили цю справу?
 • Haven't you seen Lord of the Rings? - Ти що, не бачив «Володаря перснів»?

Даючи відповідь, просто відштовхуйтеся від того, позитивна вона чи негативна, а також від допоміжного чи модального дієслова з самого питання.

 • No, I shouldn’t.
 • No, they have not.
 • Yes, I’ve seen.

Висновок 

Розуміння кожного типу запитань в англійській мові допоможе вам ефективно спілкуватися. Вміння правильно відповідати на них також грає важливу роль у формуванні грамотного мовлення. Тож якщо ви розібралися з цією темою, переходьте до нашого блогу — там ще багато корисного!


Дата публікації: 18/01/2024 21:38
Дата перевидання: 18/01/2024 21:38
Автор: Oratorica
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call