Узгодження часів в англійській мові

...

Часові форми дієслів в англійській мові знаходяться в постійному зв'язку одна з одною. Минуле стоїть поруч з минулим і передує теперішньому, а теперішнє — передує майбутньому. Цей логічний лад допомагає вірно висловити послідовність дій, проте чи все так просто? У цьому матеріалі ми розберемо основні правила узгодження часів, а також ознайомимо вас із можливими винятками.

Узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів (Sequence of Tenses) — це правило, що демонструє нам, як потрібно поєднувати різні частини одного речення. Найчастіше його використовують відносно складнопідрядних одиниць мови зі з'ясувальним підрядним. 

 • Завдання з'ясувального підрядного — дати додаткову інформацію або пояснення до головної частини. Зазвичай воно супроводжується такими словами, як «that», «who», «where», «when», «how», а при перекладі українською починається зі слів «‎що», «‎хто», «‎де», «‎коли» тощо. Наприклад, Pete reiterated that he would not be attending the festivities. Піт повторив, що він не буде присутній на святкуванні.

Якщо головне дієслово в реченні поставлене у минулий простий час (Past Simple), то присудок у другій частині також має бути в одній з форм минулого. Можна виділити три основні правила узгодження часів основного та підрядного елементів речення:

 1. Past Simple + Past Simple: коли дії в обох частинах є одночасними. Зверніть увагу, що українською мовою дієслово в підрядному реченні часто перекладається у теперішньому часі. He said right away that he only did portraits. Він одразу сказав, що робить тільки портрети. 
 2. Past Simple + Past Perfect: коли дія з підрядної частини вже не актуальна, тобто закінчилася до того, як про неї сказали у першій частині. Alex revealed that he had added sour cream to the potatoes in place of the milk. Алекс зізнався, що до картоплі він додав сметану замість молока.
 3. Past Simple + Future-in-the-Past: дія з другої частини належить до майбутнього, порівняно з дією у головному реченні. У цьому випадку допоміжні shall/will трансформуються в should/would. His father said that one day he would move to his sister's house in Santa Monica. Його батько сказав, що одного дня він переїде до своєї сестри в Санта-Моніку.

Крім вищезазначених варіантів, дія у підрядній частині складнопідрядного речення може бути тривалою, і саме тоді доречно вживати Past Continuous або Past Perfect Continuous. 

Olena handed in the whole paper while other students were writing the second part. Олена здала всю роботу, поки інші студенти писали лише другу частину.

My wife asked me why I had been working in the garage for the whole day. Дружина спитала мене, чому я цілий день працював у гаражі.

Коли узгодження відсутнє?

У складних реченнях не завжди потрібно дотримуватися правил узгодження часів, що значно спрощує спілкування. Тому можете уникати цього принципу, коли:

 • в головній частині використовується теперішній або майбутній час: I want to believe that life will get better. Я хочу вірити, що життя налагодиться. Brooke will resume her career when she recovers from her fracture. Брук відновить свою кар'єру, коли одужає після перелому.
 • в підрядній частині щось пояснюється, порівнюється, вказується причина або результат: Christine left us early because she has to work tomorrow. Крістін залишила нас рано, бо їй завтра (потрібно) на роботу. He ate a lot of sweets, which is why his teeth are in bad condition. Він їв багато солодощів, тому його зуби (зараз) в поганому стані.
 • йдеться про загальновідомі факти, закони природи: I always knew that gravity pulls objects toward the earth. Я завжди знав, що гравітація притягує об'єкти до Землі. Did you know that animals use the Earth's magnetic field for orientation? Чи знали ви, що тварини використовують магнітне поле Землі для орієнтування?
 • перша частина починається зі слів, що вказують на особисту думку, припущення, виражають певну оцінку: I don't think that the sales lady was being honest with us. Я не думаю, що продавчиня була чесною з нами. It appears that this customer will not repay the debt. Схоже, що цей клієнт не повертатиме борг.

Для останнього винятку існує чимало словосполучень, які можуть знадобитися у спілкуванні:

 • для вираження думкиI suppose (я припускаю), I believe (я вірю, вважаю), I guess (я здогадуюся), I reckon (я вважаю), I imagine (я уявляю), it seems (здається), it looks like (схоже);
 • для вираження почуттів і сприйняттяI feel (мені здається, я відчуваю), I sense (я відчуваю), I perceive (я сприймаю);
 • для вираження розумінняI understand (я розумію), I realize (я усвідомлюю), I acknowledge (я визнаю).

Таблиця узгодження часів в англійській мові

У цьому розділі представлена таблиця, де зібрані основні правила та приклади узгодження часів у складнопідрядних реченнях.  

 

Головне речення

Підрядне речення

Схема

Приклад

Past Simple

Past Simple

Ved/V2 + Ved/V2

Katherine agreed (1) that this was not (2) a priority.

Past Simple

Past Continuous

Ved/V2 + was/were + Ving

As we were leaving (2), Dan's parents came by (1).

Past Simple

Past Perfect

Ved/V2 + had + Ved/V3

John knew (1) that she had spent (2) all the money on herself.

Past Simple

Past Perfect Continuous

Ved/V2 + had been + Ving

My grandmother said (1) that this plum pudding had been ripening (2) for two weeks.

Past Simple

Future-in-the-Past

Ved/V2 + would + V

Anthony suddenly remembered (1) that there would be (2) no water tomorrow.

 

До речі, часто тема Sequence of Tenses перетинається з непрямою мовою. 

Mark said that he would no longer study with us. Марк сказав, що більше не буде з нами вчитися.

Після перебудови речень з прямою мовою, утворюються подібні складнопідрядні речення. Проте часових змін в таких випадках набагато більше, тому рекомендуємо ознайомитися з нашою статтею на цю тему за посиланням. Всі приклади там також впорядковані у великій і зручній таблиці.

Отже, узгодження часів — важливий аспект граматики. В українській мові ми звикли говорити так, як нам зручно, проте для носіїв англійської мови важливо зберігати послідовність дій у мовленні та дотримуватися простих правил, які ми перерахували вище. Якщо вам було цікаво, залишайтеся з нами — тут ви знайдете багато корисного!


Дата публікації: 21/12/2023 13:05
Дата перевидання: 21/12/2023 13:05
Автор: Oratorica
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call