Вживання so та such в англійській мові

...

«‎My friend, you are so good!», «You are such a good friend!» — здавалося б, дві однакові за змістом фрази, нічого суттєвого не змінюється, тоді звідки береться such у другому реченні? У використанні цієї пари — so/such — багато хто губиться, адже вони дійсно дуже схожі одне між одним. Тому в цьому матеріалі наше завдання — продемонструвати та пояснити вам різницю, щоб ваша англійська була грамотною до найменших деталей. 

So vs Such: різниця

Слова such і so обидва використовуються у схожих контекстах для підкреслення якоїсь риси, якості, характеристики, а також їхнього підсилення. Пов'язано це насамперед з їхнім близьким перекладом — такий і так відповідно. Крім цих значень, вони можуть мати наступні смислові відтінки:

 1. «‎Дуже»: Jack was such an honest lawyer, which is rare. - Джек був таким (дуже) чесним адвокатом, що рідко зустрінеш. You are so skilled with the needle, is this your first time embroidering? - Ти така (дуже) вправна з голкою, це твоя перша вишивка?
 2. «Настільки‎»: Sorry, I didn't realize your grandfather's wedding photos were so important to you. - Вибач, я не знав, що весільні фотографії твого дідуся так (настільки) важливі для тебе. There's such a high level of water here that I think we'd better find another place. - Тут такий (настільки) високий рівень води, що я думаю, нам краще знайти інше місце.

Але різниця між цими словами все ж таки є, і полягає вона ось в чому: 

 • So зазвичай вживається перед прикметником або прислівником для підкреслення його інтенсивності. Приклад: I can't lift this tire, it's so heavy! - Я не можу підняти цю шину, вона така важка!
 • Such використовується перед прикметником або/та неозначеним артиклем й іменником, знову-таки для акцентування та підсилення певної характеристики. Приклад: Irene has such a stern look in her eyes. - В Ірен такий суворий погляд.

So & Such: правила

В цій таблиці ми зібрали основні правила So/Such. Завдяки їй запам'ятати різницю неважко: якщо є іменник, який не супроводжується кількісними many/few/much/little — використовуємо such, в усіх інших випадках — so.

 

SO

SUCH

+ adjective (прикметник)

This fruit is so tart.

Цей фрукт такий терпкий.

+ a/an + noun (іменник)

My older sister is such a crybaby!

Моя старша сестра така плакса!

+ adverb (прислівник)

The monkey leaped up so high.

Мавпа підстрибнула так високо.

+ a/an + adjective (прикметник) + noun (обчислювальний іменник)

Derek was such a bad liar.

Дерек був таким поганим брехуном.

+ many/few

(багато/кілька)

I had so many nightmares.

Мені стільки кошмарів снилося.

+ adjective (прикметник) + noun (необчислювальний іменник)

Its motor generates such intense heat.

Його двигун виробляє таке інтенсивне тепло.

+ much/little (багато/мало)

We have so much trouble with him!

У нас з ним стільки клопоту!

+ adjective (прикметник) + plural noun (іменник в множині)

Margot and Joe are such wonderful parents.

Марго і Джо такі чудові батьки.

 

Іноді речення зі словами such і so можуть мати такий вигляд:

 • so + прикметник/прислівник + (that) …
 • such a/an + (прикметник) + іменник + (that) …

Наприклад:

 • He's so far gone that he can't tell the difference between reality and virtuality. - Він зайшов так далеко, що не може відрізнити реальність від віртуальності.
 • We watched such a boring movie that I fell asleep. - Ми дивилися такий нудний фільм, що я аж заснув.

Які ще значення мають Such і So?

Вище ми вже вияснили, що одне з головних завдань such і so — підсилити значення якогось твердження, підкреслити певний ступінь/міру. Але вони також можуть виконувати інші завдання в реченні. Розпочнемо з so:

 1. Заміна попереднього блоку інформації для економії часу: Do you think there will be a meeting today? (Гадаєш, сьогодні будуть збори?) I think so (Гадаю, що так).
 2. У значенні «теж/також/так само» (so do): A new inspector comes every Monday. So does the old one. Щопонеділка приходить новий інспектор. Так само як і старий.
 3. Для підсумування, пояснення, у значенні «тож/таким чином»: I have been feeding this dog for a couple of months, so that we have become friends. - Я підгодовую цього пса вже кілька місяців, тож так ми з ним і подружилися.
 4. У значенні «дуже», без зв'язки з прикметником чи прислівником: Freshly baked bread! I love it so. - Свіжоспечений хліб! Я дуже його люблю.
 5. У значенні «отже/як наслідок/відтак»: The school is under quarantine, so all the children are still studying at home. - Школа перебуває на карантині, відтак усі діти продовжують навчатися вдома.
 6. У виразі or so в значенні «приблизно/близько того/десь так»: The milk will sour for a week or so. - Молоко буде скисати тиждень чи близько того.
 7. Як вступна частка (іноді, щоб принизити значущість обговорюваного питання): So we all got together as you asked. - Отже, ми всі зібралися, як ти й просив. So what if I wasn't here? - Ну то й що, якби мене тут не було?

Своєю чергою слово such може вживатися, щоб вказати на:

 1. Приблизний опис чогось: It was a suit such as construction workers wear. - Це був такий костюм, який носять будівельники.
 2. Високий ступінь чогось: I have never seen such disrespect for a teacher! - Такої неповаги до вчителя я ще ніколи не бачив!
 3. У значенні «подібний»: This cream is no different from other such products. - Цей крем нічим не відрізняється від інших подібних продуктів.
 4. У конструкції «as such», що має значення «сам по собі/як такий»: As such, this brush is nothing special. - Сам по собі цей пензлик не є чимось особливим.
 5. У виразі «such as» в значенні «такий, як» для наведення прикладу: I've seen him work such as Mona Lisa and The Last Supper. - Я бачив його роботи, такі як «Мона Ліза» та «Таємна вечеря».

Висновок

Ось ви й переконалися, що лише два маленьких слова – Such і So — відкривають чимало можливостей для вираження ступенів, якостей і навіть емоційних відтінків у реченнях. Тож тепер, знаючи різницю, можете сміливо використовувати їх у власній англійській, надаючи їй точності та виразності.


Дата публікації: 15/02/2024 19:58
Дата перевидання: 15/02/2024 19:58
Автор: Oratorica
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call