Як будувати речення в англійській мові

...

Найперше потрібно відзначити, що правильність утворення речень свідчить про те, що співрозмовник з усією серйозністю підійшов до справи й володіє певним багажем знань, що стосуються цієї мови. Відмінною особливістю англійської в порівнянні, наприклад, з українською є той факт, що тут дуже важливо, щоб кожна частина мови знаходилася на певному місці. Якщо ж такого не буде, сенс змінюється, і співрозмовник буде введений в оману невірною конструкцією. Тому ці знання можна вважати одними з основних. Без великого словникового запасу вдасться обійтися, адже у критичних ситуаціях завжди можна замінити одне слово іншим, схожим і знайомим. У випадку з побудовою речення такий варіант точно не спрацює.

Важливість правил у побудові речень на англійській мові

Для того, щоб розібратися в тому, як скласти речення англійською мовою, потрібно спочатку знайти відповідний підручник. Ця тема має бути висвітлена там доступною й зрозумілою мовою. Важливо, щоб були присутні конкретні побутові приклади з перекладами, а також вправи на закріплення матеріалу. Потрібно розібратися з різними частинами мови, зрозуміти, які функції вони виконують і як пов'язані між собою. Лише після цього варто переходити до вивчення питання, як складати речення англійською мовою. Найперше варто запам'ятати, що конструювання й зв'язок різних слів залежать від того, до якого типу відноситься речення. В англійській мові ж декілька схем та градацій, але зараз йдеться про такі 4 різновиди, як:

  • розповідне;
  • питальне;
  • заперечне;
  • спонукальне.

Виходячи з цього, можна скласти певну закономірність, що правильна побудова речення залежить від того, до якого з 4 типів воно належить. Розрізняються вони, як за змістом, так за певними розділовими знаками. Тут англійська нічим не відрізняється від інших мов, у яких знак (?) означає запитання, а вигук характеризується таким позначенням (!). У випадку, якщо за змістом зрозуміло, що це просте описове речення без емоційного забарвлення, то тоді в кінці буде стояти крапка. І насамкінець негативне забарвлення характеризується часткою not у різних її проявах.

Як скласти речення англійською в різних умовах 

Тож зараз потрібно окремо поглянути на те, як частини мови поводяться в реченні в залежності від його змісту й емоційності. Спершу необхідно розібратися з найпростішою схемою, яка належить до розповідного речення. Тут важливо запам'ятати, що підмет частіше за все стоїть перед присудком. Наприклад: I love you so much, де I (я) буде підметом, а love (люблю) – присудком. Часто між ними або попереду може бути багато різних слів, які здатні вплинути на будову й змінити конструкцію. 

В цьому разі йдеться вже про непрямий порядок слів, і присудок змінює своє положення – стає перед підметом. Це можна помітити в різних формах і ситуаціях. Наприклад, якщо на початку з'являються такі конструкції, як: there is, there are, here, never, little, only, hardly, no, sooner, so, thus, now, up, then, in, out, down, away та деякі інші. 

Для того, щоб учні із впевненістю змогли відповісти для себе на питання, як правильно будувати речення англійською мовою, треба також приділяти увагу складним реченням, які розділені комою. Часто порядок слів у його частинах може відрізнятися. Це стається, наприклад, тоді, коли між двома й більше частинами з'являються neither і so. 

Щодо наказових речень, варто зауважити, що там діє майже така ж сама побудова, тобто присудок йде попереду, а ось підмета не буде. Наприклад, Meet John in the restaurant, де є лише присудок meet (зустрінь). Питальне речення так само працює за своїми окремими правилами та його будова залежить від різних факторів. Наприклад, якщо йдеться про конструкцію to be (бути) і to have (мати), то речення буде виглядати таким чином: Do you have a pen? Тут «Do» є допоміжним дієсловом, «have» — це присудок, а «you» — підмет. Виходячи з цього, далі легше буде розібратися із тим, як правильно складати заперечне речення в англійській мові. 

Даючи відповідь на якесь питання, частіше за все вдасться побачити таку структуру: I haven’t seen him for ages. В цьому випадку йдеться про пряму побудову, і підмет «l» (я) стоїть перед присудком «haven’t seen» (не бачив). Частинка «not» у цьому разі піддається трансформації та перетворюються на «n’t». 

Тому необхідно зазначити, що це питання не таке легке, як може здаватися напочатку. Є багато факторів, які можуть вплинути на побудову, і важливо завжди звертати увагу не лише на перші слова, але і на різні конструкції, загальний зміст і пунктуацію. Для ліпшого запам'ятовування варто створити окремі таблички с прикладами, перекладами й виключеннями. Таким чином наочно буде видно, як змінюється ситуація, та якому з перелічених правил вона відповідає.

 

Дата публікації: 05/01/2023 16:19
Дата перевидання: 30/11/2023 16:19
Автор: Надія Яношівська
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call