Як зробити питальне речення в англійській мові

...

Розмовляючи будь-якою мовою, в тому числі англійською, ми постійно ставимо запитання та щось уточнюємо, адже без цього неможлива повноцінна комунікація, саме тому важливо розуміти, як формулювати питальні речення в англійській мові правильно.

Розглянемо всі типи питальних речень, наявних в англійській мові, правила їхньої побудови та наведемо приклади, які допоможуть краще зрозуміти цей матеріал.

Основи структури питального речення

Потрібно розуміти, що структура питального речення відрізняється від стверджувального і залежить від його типу. Найчастіше ми будуємо питання в англійській мові шляхом зміни порядку слів у реченні: перше місце займає допоміжне дієслово, а друге — дієслово, яке стоїть після підмета.

Таким чином питання має наступний вигляд: іs+ she+stading? Всього в англійській мові існує 5 видів питального речення:

 • загальне;
 • спеціальне;
 • питання до підмета;
 • альтернативне;
 • розділове.

Розберімо кожен з них детальніше.

Загальне питання в англійській мові — це те, на яке ми можемо дати односкладну відповідь: так чи ні. Наприклад, Do you like to walk? — Yes I do. Ти любиш гуляти? — Так.

Якщо у таких реченнях є дієслово to be, до нього не потрібно додавати допоміжне. У запитанні просто виносимо to be на перше місце: 

 • Is she a student? — Вона студентка?
 • Was it raining hard yesterday? — Дощ вчора був сильний?

У тому випадку, коли в реченні є модальне дієслово, його ставимо першим:

 • Could you bring my coat? — Чи не могли б ви принести моє пальто?
 • Can we go home? — Чи можемо ми піти додому?

Якщо to be або модального дієслова не міститься в реченні, з’являється допоміжне Do або Does, в залежності від підмета. Якщо ви бачите: I, we, you, they — тоді варто використовувати Do, у всіх інших випадках Does. Будуючи такі питання, ми використовуємо наступний порядок слів: допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово.

 • Anya likes to jump. — (переробимо його в питальне): Does + Anya + like + to jump?
 • She practices ballet every Saturday. — Does (допоміжне дієслово) she (підмет) practice (основне дієслово) ballet every Saturday?

Існує ще один вид загального питання — заперечне. Для того, щоб його побудувати, ми додаємо частку not, яка стоятиме одразу після підмета. Якщо ж ми використовуємо скорочену форму not — n’t, вона опиниться перед ним.

 • Does he not go to work on Saturday? = Doesn’t he go to work on Saturday? Він не ходить на роботу у суботу?
 • Have you not read this book? = Haven’t you read this book? Ти не читав цю книгу?

Спеціальні питання — це запитання, які передбачають розгорнуту відповідь, наприклад, «Коли ти дивився цей фільм?». Вони починаються з питального слова:

 • What? — Що?
 • When? — Коли?
 • Where? — Де?
 • Why? — Чому?
 • Which? — Котрий?
 • How? — Як?

Побудова спеціального запитання відбувається наступним чином: питальне слово + допоміжне/модальне дієслово + підмет + присудок + додаток + інші члени речення.

Приклад речення за будовою: Where are you now? — Де ти зараз? Через те, що спеціальне питання ставиться до будь-якого члена речення, за його допомогою можна дізнаватися будь-яку потрібну інформацію.

Питання до підмета

Цей тип питання відрізняється від попереднього своєю будовою. У ньому не використовуються допоміжні дієслова, а лише змінюється підмет на who або what.

Таким чином схема побудови наступна: питальне слово + присудок + другорядні члени речення.

 • What happened to his sister? — Що трапилося з його сестрою?
 • Who is your neighbour? — Хто твій сусід?

Але є суттєва різниця між питаннями до підмета в англійській мові і спеціальними до додатка. Частіше за все питання до додатка починається з who або whom. У такому випадку потрібно орієнтуватися на контекст. Наприклад: Whom did the boy see yesterday?

Альтернативне питання

Це запитання, що дає вибір між двома варіантами за допомогою сполучника or – або. Він завжди присутній в альтернативному питанні. Наприклад: Ти мешкаєш в будинку чи у квартирі? Схема побудови: допоміжне дієслово + дієва особа + дія, яка здійснюється + … or….

 • Did you buy cookies or candy? — Ти купив печиво чи цукерки?
 • Did they drink juice or lemonade? — Вони пили сік чи лимонад?

Розділове запитання має ще одну назву — tag question. З їхньою допомогою ми можемо уточнювати вірність судження. Наприклад: Твій брат займається футболом, чи не так?

Tag question складаються з двох частин:

 • стверджувальна або заперечна;
 • коротке питання, яке перекладається словами «правда», «чи не так», «правильно».

Розглянемо приклади розділових запитань:

 • Your friend is at school, isn’t he? — Твій друг в школі, чи не так?
 • You are sisters, aren’t you? — Ви ж сестри, чи не так?

Зверніть увагу, що перша частина речення завжди відокремлюється комою від другої.

Це були основні правила з теми. Тепер ви знаєте, як утворити питальне речення англійською мовою правильно, та з легкістю будуватимете повноцінну комунікацію. Навчайтеся із задоволенням!


Дата публікації: 05/01/2023 15:54
Дата перевидання: 30/11/2023 15:54
Автор: Надія Яношівська
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call